Chính sách Bảo mật của Vanmenh365.com

vanmenh365.net
vanmenh365.com

1. Tổng Quan

Chúng tôi tại VanMenh365 cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và duy trì tính riêng tư. Chính sách Bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.

2. Thu Thập Thông Tin

2.1. Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký, điền vào mẫu, tham gia các chương trình, hoặc tương tác với trang web chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, và thông tin khác liên quan.

2.2. Dữ Liệu Đăng Nhập

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin về thiết bị, địa chỉ IP, loại trình duyệt, thời gian truy cập và trang web bạn đã xem.

3. Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp các dịch vụ, tương tác với bạn, và cải thiện trải nghiệm người dùng. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để gửi thông báo, cập nhật, và thông tin khác liên quan đến nội dung quan trọng.

4. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi có yêu cầu pháp lý.

5. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật vững chắc để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, không có phương tiện truyền thông nào là hoàn toàn an toàn, và chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật tuyệt đối.

6. Quyền và Trách Nhiệm của Người Dùng

Người dùng có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Chúng tôi khuyến khích bạn cập nhật thông tin cá nhân để đảm bảo tính chính xác.

7. Tuân Thủ Pháp Luật

Chúng tôi tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân và bảo mật dữ liệu.

8. Thay Đổi Chính Sách

Chúng tôi có quyền cập nhật chính sách bảo mật này, và bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo trước trên trang web của chúng tôi.

9. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu sau:

    Chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.